Podwójny siłownik elektryczny XE firmy S+R Automation

Dane techniczne:

Zastosowania:

Cylinder TV-5 SE-DO jest już z powodzeniem stosowany w różnych aplikacjach.

Są to na przykład: Zamknięcie skrzydeł drzwi
Elektrohubzylinder uruchamia mechanizm migawki dla drzwi, które są jednocześnie zablokowane w górę i w dół.
Napęd do zamknięć belki poprzecznej żurawia
Elektryczny siłownik podnoszenia blokuje zamki na belce poprzecznej żurawia do transportu kontenerów.
Jazda po chwytne kleszcze
Elektryczny siłownik podnoszenia uruchamia chwytak do podnoszenia ładunku.

Wyposażenie opcjonalne:

Schowek (0)