Wieolosiowe sterowniki ruchu MC6 firmy Stober wstecz >

Najwyższy poziom elastyczności dla automatyki przemysłowej ze względu na skalowalny system sterowania wielu osi napędowych MC6 firmy STOBER

wieloosiowe_sterowniki_ruchu_mc6.jpg

Złożone sekwencje ruchu, wysoka dynamika i precyzja w wieloosiowych sterownikach ruchu.

Krótsze czasy cyklu i większa precyzja są stałym zainteresowaniem w dziedzinie innowacji produkcji i logistyki.wieloosiowe_sterowniki_ruchu_mc6_1.jpg
Dla systemów inżynieryjnych te stale rosnące wymagania oznaczają, że wieoosiowe sekwencje ruchu stają się coraz szybsze oraz są precyzyjnie skoordynowane. Więc wieloosiowe systemy sterowania oraz mechatronika napędu są kluczowe dla rozwoju w kierunku większej wydajności i elastyczności. Oznacza to, że w coraz to większej liczbie aplikacji nie wystarcza wieloosiowa kontrola ruchu oparta na połączeniu inteligencji serwonapędów. Integracja PLC, HMI, wieloosiowego sterownika ruchu i CNC w jednym urządzeniu przynosi skuteczniejsze współdziałanie. Redukcja niezbędnych składników zmniejsza koszty i znacznie upraszcza inżynierię.  Jeśli jest wysoka złożoność funkcji lub wiele wymagających osi, oddzielny kontroler ruchu tworzy odpowiednie warunki dla niezawodnego, skoordynowanego ruchu lub sekwencji funkcji.  Z wieloosiowym kontrolerem ruchu MC6, Stober uzupełnia swój program produkcyjny i tak może zapewnić niezależną architekturę systemu napędu i sterowania z jednego źródła dostawy.
 
W ramach współpracy zaangażowanie jest krótką drogą do sukcesu.wieloosiowe_sterowniki_ruchu_mc6_3.jpg
Istnieje długa droga od zaistnienia pomysłu, następnie koncepcji i projektu aż do pozytywnego uruchomienia maszyny lub automatyzacji urządzenia. Kwestie sterowania i inżynierii napędu są prawie zawsze skupione przy poszukiwaniu rozwiązania. Jako producent systemu, Stober ma w ofercie kompleksową specjalistyczną wiedzę i szczegółowe doświadczenie w inżynierii napędu by w pełni zrozumieć te projekty oraz zapewnić ukierunkowane porady i wsparcie. 

Współdziałanie funkcji, ruchów i mocy.wieloosiowe_sterowniki_ruchu_mc6_4.jpg

Producenci maszyn i automatyki mają najlepsze argumenty sprzedażowe, kiedy mogą przedstawić imponujące kompletne rozwiązanie z wieloosiowym kontrolerem i napędami. Wieloosiowy kKontroler ruchu MC6 i jego integracja z produktami Stober oznacza odpowiednie rozwiązanie inżynieryjne z dużą łatwością obsługi dla urządzeń napędowych od jednego dostawcy. Stober posiada również doświadczenie w temacie optymalnego projektowania każdej indywidualnej osi napędowej. 

Oprogramowanie AS6 Automation Control Suite

Standard w dziedzinie oprogramowania do konfiguracji uzupełniony w system sterowania ruchem i funkcjami od firmy Stober. Oprogramowanie AS6 jest kompletnym systemem programowania opartym o CoDeSys V3. Codesys oznacza rynkowy standard ze względu na szerokie rozpowszechnienie. Z dodatków dla poszczególnych produktów do MC6 i napędów, Stober stworzył narzędzie, które jest proste w użyciu i zorientowane na szybkie uruchomienie maszyny. Otwarty system umożliwia integrację różnych elementów w koncepcji sterowania wieloosiowego.  Wszystkie wieloosiowe kontrolery ruchu MC6 są wyposażone w środowisko uruchomieniowe Codesys RTE V3.  Szczegółowe informacje dostępne są również na www.codesys.com

Idealne również jako rozwiązania PLC
Wieloosiowe kontrolery ruchu MC6 mogą być również wykorzystane jako dowolnie programowalny logiczny sterownik PLC.
 
W tym przypadku nie jest wymagany żaden specjalny interfejs użytkownika (HMI) w wersji wieloosiowego kontrolera ruchu MC6 z panelem dotykowym.

Wieoosiowy sterownik ruchu MC6 sprawia, że niektóre rzeczy są prostsze i o wielu możliwościach

Wszystkie funkcje napędowe związane z kontrolą grupowane są centralnie w sekwencji programu. Ułatwia to programowanie wielu osi w wielu przypadkach. Jednakże wykorzystanie wieloosiowego kontrolera ruchu nie tylko ma sens dla interpolacji osi, ale również osiągnięcia pełnego systemu poprzez punkt dostępu. Szczególnie ze złożonymi funkcjami, architektura wieloosiowego sterownika ruchu sprawia, że uruchomienie jest łatwiejsze oraz usługa serwisowa w przypadku błędów. Programy maszyny takie jak program PLC, interfejs wizualizacji, sterowanie ruchem i parametryzacja napędów można przechowywać w jednym miejscu.

Trasy przejazdów oraz funkcja robota przemysłowego, kartezjańskiego, delta, tropid'a lub jeszcze innego

Sterownik wieloosiowy MC6 może wykonywać instrukcje typu G-Code oraz wykonywać interpolację do 11 osi w jednej grupie osi. G-Code może być przeniesiony do kontrolera na różne sposoby i można także brać pod uwagę widok 3D podczas pracy. Niezbędne transformacje do obsługi lub obróbki detalu są już dostępne w standardzie. Tworzenie G-Code w kontrolerze ruchu jest tak proste jak nauczanie obrabianego detalu lub wykonanie istniejącego G-Code. Istnieje wiele możliwości. Jest często konieczne aby program PLC wpływał na kod CNC (zmienne pozycje, skoki) lub kod CNC wpływa na program PLC. Może to zostać wykorzystane w celu wytworzenia łączenia plików CNC lub sterowanie tekstem wyjściowym w wizualizacji bezpośrednio z G-Code.
     
W przypadku większości praktycznych zastosowan istnieje wiele kinematycznych transformat w standardzie. Otwarty system pozwala na wprowadzenie własnych kinematycznych transformat.

 • Nowy system sterowania wielu osi do bardzo dynamicznie precyzyjnych osi

Kontroler wieloosiowy MC6 do zabudowy w szafie sterowniczej

Ten super kompaktowy i mocny wieloosiowy kontroler ruchu jest zoptymalizowany do pracy z systemem programowania AS6. Aplikacja jest instalowana na PC. Cechy techniczne są imponujące:

 • brak wentylatora dzięki wydajnemu chłodzeniu konwekcyjnemu.
 • szybka wymienna karta CFast z dużą prędkością odczytu/zapisu.
 • brak utraty danych przy wystąpieniu braku zasilania 24 V DC.
 • system operacyjny Windows umożliwia instalację własnego oprogramowania wewnątrz.
 • połączenie rozwiązań HMI od innych producentów jest zawsze możliwe, ale minimalny wysiłek jest tylko dla wizualizacji zintegrowanej w systemie.
 • MC6 jest wyposażony w połączenia dla komunikacji EtherCAT, CANopen oraz USB czy RS-232 do komunikacji z zewnętrznymi systemami.

Ze względu na skalowalną wydajność, wieloosiowy sterownik MC6 może sterować proste maszyny o małej wizualizacji ale róznież maszyny o złożonych funkcjach i interpolacji CNC. Maszyny produkcyjne o maksymalnie 100 osiach synchronicznych mogą być również zrealizowane. Moc może być dystrybułowana pomiędzy PLC, wizualizacją, sterowanie ruchem zgodnie z zapotrzebowaniem. Dzięki dwu-rdzeniowemu procesorowi zapewniony jest rozkład obciążenia dla całego procesu.

 • Kompletne rozwiązanie sterowania ruchem firmy Stober.

Wieloosiowy kontroler ruchu MC6 z panelem dotykowym

Kontroler może być idealny do zastosowania w konstrukcji panelu dotykowego komputera jako głównego kontrolera a także sterownika ruchu. Dla zastosowań z wymogiem parametryzacji, wersja z panelem dotykowym jest szczególnie przydatna jako wizualny interfejs współczesnej obsługi interakcji.
Interfejs użytkownika:

 • Duży wybór gotowych elementów wizualizacji
 • Maski sterujące mogą być generowane w narzędziu IEC 61131-3 z wbudowanym edytorze wizualizacji
 • Pełna kontrola maski może być ponownie wykorzystanie  jako indywidualne elementy wizualizacji
 • Skomplikowane elementy wizualizacji mogą pracować w instancji dla przekazywania parametrów
 • Możliwość stosowania wizualizacji wielojęzykowej  z wbudowanym edytorem dla list tekstowych
 • Dostęp przez sieć lub przeglądarkę do wizualizacji jest możliwy. Funkcja ta może być wyłączona lub wystąpić z weryfikacją

Otwarty przemysłowy standard dla PLC i wieloosiowego sterownika ruchu

Dane techniczne systemu CodeSys RTE:

Kontrola (bez ruchu) Programowanie w IEC 61131-3 (standard dla sterowników PLC)

 • Bardzo wysoka elastyczność nawet w standardowej wersji
 • Tekst strukturalny (ST)
 • Sekwencyjny graf funkcji (SFC)
 • Ciągły graf funkcji (CFC)
 • Funkcja schematów blokowych (FBD)
 • Schemat drabinkowy (LD)
 • Lista instrukcji (IL)

Rozbudowane opcje symulacji w systemie PC. Środowisko programowania Codesys jest dostępny bezpłatnie.

SoftMotion

Programowanie ruchu z bloków PLCopen

 • Zintegrowane projektowanie ruchu (online/offline)
 • Krzywki mogą być podłączone bezpośrednio
 • Każde połączenie między różnymi typami osi (wirtualne, realne)
 • Zmiana krzywki w czasie operacji jest możliwa
 • Dane krzywek są częścią projektu

SoftMotion CNC

Liczne transformacje współrzędnych w odniesieniu do wspólnej mechaniki.

 • 6 różnych suwnic nożowych
 • Suwnica H (taśma bez końca)
 • Suwnica T (taśma bez końca)
 • Robot Scara, podwójne przeguby
 • Robot Scara, potrójne przeguby
 • Bipod, (dwójnóg)
 • 2 różne tripody
 • 4 osiowy paletyzator  6 osiowy robot
 • Przekształcenia klienta możliwe
 • 3D CNC edytor DIN 66025 (G-Code, dynamiczne)
 • Dane krzywek i CNC są częścią projektu
 • Łatwe tworzenie złożonych trajektorii 3D
 • Dynamiczne oddziaływanie trajektorii CNC przez program PLC w czasie działania
 • Trajektorie mogą być utworzone niezależnie od mechaniki
 • Akceptacja danych CNC z programów projektowych 3D  

Programowanie i uruchomienie

Kompletne rozwiązanie skrojone na miarę
Stober oferuje konsultacje i usługi, które są specjalnie dopasowane do Państwa wymagań. Można także skorzystać z pomocy technicznej Stober do rozwiązywania problemów i optymalizacji istniejącego systemu. Przy projektowaniu i programowaniu aplikacji -na miarę przez Stobera, podane są bezkompromisowe, zoptymalizowane rozwiązanie jako kompletny pakiet gotowy do uruchomienia.

Korzyści dla użytkowników Codesys: wszystko jest znajome
Każdy kto zna Codesys może iść do przodu i programować aplikacje dla kontrolera MC6. Podczas programowania standardowych aplikacji, użytkownicy są wspomagani skutecznie przez zorientowane moduły. Doświadczeni użytkownicy mogą przejść do graficznej konfiguracji (CFC) aby skonfigurować swoje aplikacje. Sekwencyjne łańcuchy są szybko i ekonomicznie stworzone z SFC. Wysoki poziom języka programowania mogą skorzystać z języka ST (lub LD,FBD,IL).

pdf Wieloosiowy sterownik ruchu MC6 - 442469_02_k.pdf 3.20 Mb 

Więcej informacji na stronie produktu: http://www.demero.pl/pl/model/332/wieloosiowy-sterownik-ruchu-napedow-mc6

Najnowsze aktualności

archiwum >
Schowek (0)